Ofte stillede spørgsmål ...

Hvad er forskellen på ovn- og lufttørret brænde ?

Hos mange forhandlere er det et spørgsmål om hvorvidt brændet er klar til brug eller ej. Det er ikke tilfældet hos On fire. Vi sælger brænde der er klar til brug ved ankomsten til kunden, dvs. max 18 % fugtighed, ofte lavere.

Der er dog stadig væsentlige forskelle på luft- og ovntørret brænde.

Ovntørret brænde er endnu mere tørt end lufttørret brænde. Ovntørret brænde har generelt ikke synligt skimmel, det har lufttørret som regel.

Hvor tørt skal brænde være?

Brænde bør aldrig overstige 18% fugt. Hvis du fyrer med brænde der er 30 %, er udnyttelsen reduceret til kun 39% - det er dårlig økonomi! Forureningen øges samtidig dramatisk. 
Desværre oplever vi der sælges meget brænde, som ikke er helt tørt, det gælder især ”lufttørret”, men desværre også ”ovntørret”, som ofte måler 25 % eller mere. Det er meget vigtigt at brændet er tørt, inden du fyrer med det. Tørt brænde giver en meget bedre forbrændingsøkonomi, er nemmere at tænde op i, brænder bedre og forurener mindre end fugtigt brænde. Hvis du fyrer med fugtigt brænde får du mere sod i skorstenen og risikerer løbesod, der i værste fald kan ende med skorstensbrand.

Fyr derfor kun med tørt brænde. En fugtmåler kan købes for under 100 kr. og er din sikkerhed for at du har fået leveret tørt brænde, for god fyringsøkonomi og for at undgå unødig forurening. 

Hvordan opmåles brænde?

Rummeter
Savet og kløvet brænde, der er stablet i en brændestabel der måler 1 x 1 x 1 meter. I brændetårnene fra On Fire er der ca. 1,8 rummeter, brændet er savet i 25 cm længde og kløvet efter miljøstyrelsens og brændeovnsproducenternes anbefalinger; de fleste stykker er 6-12 cm i diameter. Brændet er stablet relativt tæt. Dette er den eneste korrekte betegnelse for stablet, forarbejdet brænde

Skovrummeter
En skovrummeter er et begreb der benyttes om en stabel træstammer, der ikke er savet eller kløvet. Der er reelt mindre brænde i en skovrummeter end i en almindelig rummeter.
Begrebet bør ikke benyttes, hvis der er tale om forarbejdet brænde da tallet så er misvisende for hvor meget træ man reelt modtager.

Kasserummeter
Begrebet bruges om brænde der er forarbejdet, dvs. savet og kløvet, men ikke stablet. Én kasserummeter svarer til at du fylder en kasse med brænde der smides ”hulter til bulter” ned i en kasse der måler 1 x 1 x 1 meter. Som tommelfingerregel kan du forvente at 1 kasserummeter svarer til 0,6 rummeter stablet brænde. Bemærk at der er en vis usikkerhed med omregningsfaktoren som beror på hvor lange stykkerne er og hvordan de tilfældigvis havner, når de smides. Begrebet bør ikke benyttes om andet end løst (ikke stablet) brænde der er savet og kløvet..