Sådan opbevare du dine træpiller

De nymodens træpillefyr er heldigvis indrettet på sådan en måde, at du skal bruge et minimum af kræfter og tid på at tilføre dem brændstof. Langt hen ad vejen er pillefyret automatiseret og meget let at håndtere. Dog skal du tænke på, at disse pillefyr jo alligevel er afhængige af træpiller med henblik på at producere mere grøn varme for pengene.

Træpiller leveres under normale omstændigheder i ret store mængder ad gangen. Og i øvrigt viser det sig også, at du kan spare mange penge, hvis du sørger for netop at købe en stor mængde af træpiller, når du køber ind til dit pillefyr.

Men hvordan opbevarer du dine træpiller på bedst mulige vis? 

Når du skal opbevare dine træpiller på forsvarlig vis, er der især to forhold, du skal være opmærksom på. For det første skal du sørge for, at træpillerne kan bibeholde deres brændværdi og dermed levere den mængde af energi, som er tiltænkt. Og for det andet skal du opbevare dine træpiller på en så forsvarlig vis, at du ikke udsætter dig selv og din familie for en unødig sundhedsmæssig risiko.

Opbevar træpiller tørt

Du får ofte leveret træpillerne i sække, og selvom disse sække er lavet præcist til formålet, skal du stadig sikre dig, at træpillerne ikke får fugt. Træpiller er, som navnet antyder, lavet af træ - og træ tiltrækker fugt - som i sidste ende vil ødelægge træpillerne. Derfor kan du med fordel opbevare træpillerne i en tør kælder eller et udhus, hvor regn og kondens ikke dannes.

Hvis du får leveret store mængder af træpiller fra en lastbil, som blæser træpillerne ind, kan du med fordel opbevare dem eksempelvis i en silo eller på et lager. Du skal huske på, at du aldrig må opbevare træpiller i løs vægt i selve fyrrummet.